Om Tennisportalen

Tennisportalen är en nyhetssajt som bevakar tennis och framförallt svensk tennis. Vi vill ge svenska tennisspelare möjlighet att höras, synas och ge fansen en inblick i sporten. Vi anser att sporten inte får det mediala utrymme den förtjänar i landet och vi försöker med våra medel försöka fylla det enorma tomrum som finns. 

Vi arbetar ideellt på sidan och har detta som ett hobbyprojekt med förhoppning om att utveckla det till det bättre i framtiden.

Dela gärna sidan via sociala medier såsom Twitter, Facebook och Instagram då vi gärna vill vara med och bidra till ett ökande tennisintresse i detta land, något som vi ser som vår viktigaste uppgift!